Tabără internațională ECO CAMP, CAMP KITEN, 6-8 August 2019, Bulgaria -MARLENA
  • 08.07.2019 - 09.08.2019 / 1 ч.

Tabără internațională ECO CAMP, CAMP KITEN, 6-8 August 2019, Bulgaria

În cadrul acțiunii T3.5.2 ”Participare a 2 copii în Tabăra Internațională ECO_CAMP” au fost prevăzute o serie de activități care vor combina perfect explicațiile teoretice despre un comportament...

Evenimentul este acum
Întrunirea părților interesate a proiectului MARLENA -MARLENA
  • 22.03.2019 / 1 ч.

Întrunirea părților interesate a proiectului MARLENA

Centrul de Consultanță Ecologică Cahul a organizat întrunirea părților interesate a proiectului MARLENA – Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o nouă abordare în cadrul Programului...

Evenimentul sa terminat

MARLENA - noua abordare a problemei eliminării deșeurilor marine și fluviale e 
orientată spre unirea forțelor împotriva poluării în apropierea Mării Negre, râurilor, 
ariilor protejate și a rezervațiilor naturale aflate în vecinătatea Bazinului Mării 
Negre.


Cele 5 regiuni țintă se află în bazinul mării negre și au un o bogată diversitate biologică 
și potențial turistic. Proiectul are drept scop sensibilizarea și instruirea publicului cu 
privire la problema gunoiului din mări și râuri, valoarea biodiversității și protecția 
mediului înconjurător, publicul țintă fiind tinerii, turiștii, antreprenorii, 
comunitățile și autoritățile locale, organizații educaționale. O atenție deosebită se 
acordă în direcția dezvoltării printre tineri a cetățeanului responsabil și a 
comportamentului ecologic, orientat spre conservarea și protecția mediului 
înconjurător.

Rezultatele studiului realizat în localitățile raionului Cahul /Moldova, privind politicile, practicile, rețelele și inițiativa de cooperare în domeniul protecției mediului, în vederea reducerii deșeurilor în râuri și a deșeurilor marine în regiunea Mării -MARLENA

Rezultatele studiului realizat în localitățile raionului Cahul /Moldova, privind politicile, practicile, rețelele și inițiativa de cooperare în domeniul protecției mediului, în vederea reducerii deșeurilor în râuri și a deșeurilor marine în regiunea Mării

Una din problemele prioritare de mediu pentru localitățile raionului Cahul din Republica
Moldova o reprezintă deşeurile. Acutizarea problemei deşeurilor este generată de modul
defectuos în care acestea sînt gestionate....