Tabără internațională ECO CAMP, CAMP KITEN, 6-8 August 2019, Bulgaria -MARLENA
  • 08.07.2019 - 09.08.2019 / 1 ч.

Tabără internațională ECO CAMP, CAMP KITEN, 6-8 August 2019, Bulgaria

În cadrul acțiunii T3.5.2 ”Participare a 2 copii în Tabăra Internațională ECO_CAMP” au fost prevăzute o serie de activități care vor combina perfect explicațiile teoretice despre un comportament...

Evenimentul sa terminat
Campanie de salubrizare a râului Bîc: ”Iubește-ți râul” -MARLENA
  • 21.09.2019 / 1 ч.

Campanie de salubrizare a râului Bîc: ”Iubește-ți râul”

La data de 21.09.2019 Agenția de Mediu a participat la campania de salubrizare a rîului Bîc ”IUBEȘTE-ȚI RÎUL”, organizată de Ministeru Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și AO...

Evenimentul sa terminat
D.C.2.3 - Conferința internațională finală -MARLENA
  • 30.03.2021 / 1 ч.

D.C.2.3 - Conferința internațională finală

CCE Cahul, PP4, a fost responsabil pentru organizarea conferinței internaționale finale a proiectului, din păcate din cauza restricțiilor COVID, partenerii proiectului nu au putut participa fizic la...

Evenimentul sa terminat
D.T2.2.1 - Vizită de studiu de patru zile efectuată la nivel local -MARLENA
  • 17.03.2021 - 25.03.2021 / 1 ч.

D.T2.2.1 - Vizită de studiu de patru zile efectuată la nivel local

În cadrul ședinței, a fost prezentată stația de tratare operațională a companiei „Diplomat air” LTD. Participanții au fost familiarizați cu tehnologia de tratare a apelor uzate, toate certificatele...

Evenimentul sa terminat
Întrunirea părților interesate a proiectului MARLENA -MARLENA
  • 22.03.2019 / 1 ч.

Întrunirea părților interesate a proiectului MARLENA

Centrul de Consultanță Ecologică Cahul a organizat întrunirea părților interesate a proiectului MARLENA – Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o nouă abordare în cadrul Programului...

Evenimentul sa terminat
Instalarea coșurilor de gunoi din plastic -MARLENA
  • 01.12.2020 / 1 ч.

Instalarea coșurilor de gunoi din plastic

Echipa CCE Cahul a fost responsabilă pentru instalarea a 50 de coșuri de gunoi din plastic, coșurile fiind împărțite la autoritățile publice locale situate în zona de rezervație protejată a...

Evenimentul sa terminat
D.T2.2.3 - Bune practici prezentate și împărtășite -MARLENA
  • 10.02.2021 - 11.02.2021 / 1 ч.

D.T2.2.3 - Bune practici prezentate și împărtășite

În zilele de 10 și 11 februarie a avut loc conferința online de vizite de studiu pentru părțile interesate pentru a prezenta bune practici de gestionare a deșeurilor în bazinul Mării Negre. Fiecare...

Evenimentul sa terminat
Conferinta Tematica in Moldova -MARLENA
  • 01.09.2020 - 02.09.2020 / 1 ч.

Conferinta Tematica in Moldova

Echipa CCE Cahul a organizat și susținut conferința tematică, în cadrul acestui eveniment au fost prezentate rezultatele ghidului cu bunele practici de gestionare a deșeurilor ale autorităților...

Evenimentul sa terminat
D.T3.3.1 - Organizarea și desfășurarea campaniilor informative de curățare a râurilor și a coastelor maritime -MARLENA
  • 12.09.2020 - 13.09.2020 / 1 ч.

D.T3.3.1 - Organizarea și desfășurarea campaniilor informative de curățare a râurilor și a coastelor maritime

În perioada 12-13 septembrie 2020, echipa de proiect a Centrului de consiliere ecologică Cahul, PP4, a organizat și a desfășurat campania de curătare a râului. Malurile râului Nistru au fost curătate...

Evenimentul sa terminat

MARLENA - noua abordare a problemei eliminării deșeurilor marine și fluviale e 
orientată spre unirea forțelor împotriva poluării în apropierea Mării Negre, râurilor, 
ariilor protejate și a rezervațiilor naturale aflate în vecinătatea Bazinului Mării 
Negre.


Cele 5 regiuni țintă se află în bazinul mării negre și au un o bogată diversitate biologică 
și potențial turistic. Proiectul are drept scop sensibilizarea și instruirea publicului cu 
privire la problema gunoiului din mări și râuri, valoarea biodiversității și protecția 
mediului înconjurător, publicul țintă fiind tinerii, turiștii, antreprenorii, 
comunitățile și autoritățile locale, organizații educaționale. O atenție deosebită se 
acordă în direcția dezvoltării printre tineri a cetățeanului responsabil și a 
comportamentului ecologic, orientat spre conservarea și protecția mediului 
înconjurător.