MARLENA - noua abordare a problemei eliminării deșeurilor marine și fluviale e 
orientată spre unirea forțelor împotriva poluării în apropierea Mării Negre, râurilor, 
ariilor protejate și a rezervațiilor naturale aflate în vecinătatea Bazinului Mării 
Negre.


Cele 5 regiuni țintă se află în bazinul mării negre și au un o bogată diversitate biologică 
și potențial turistic. Proiectul are drept scop sensibilizarea și instruirea publicului cu 
privire la problema gunoiului din mări și râuri, valoarea biodiversității și protecția 
mediului înconjurător, publicul țintă fiind tinerii, turiștii, antreprenorii, 
comunitățile și autoritățile locale, organizații educaționale. O atenție deosebită se 
acordă în direcția dezvoltării printre tineri a cetățeanului responsabil și a 
comportamentului ecologic, orientat spre conservarea și protecția mediului 
înconjurător.