Întrunirea părților interesate a proiectului MARLENA

The Stakeholders meeting of the project MARLENA
organizator - Nebunu Artur

Centrul de Consultanță Ecologică Cahul a organizat întrunirea părților interesate a proiectului MARLENA – Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o nouă abordare în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Întrunirea părților interesate a avut loc la data de 22 martie 2019 în incinta ConsiliuluiRaional Cahul, Municipiul Cahul cu participarea actorilor cheie ai proiectului.

În cadrul acestei reuniuni, a fost prezentată participanților starea actuală a proiectului.
Totodata, participanții li s-a prezentat platforma web, unde pot urmări implementarea proiectului.
Pe parcursul înâlnirii a fost prezentat procesul de elaborarea a ghidului privind poluarea apei “A fi cetățean responsabil: Dedicat tinerilor, turiștilor și comunităților locale ” elaborat în cadrul proiectului.


Ecological Counseling Center Cahul has organised the Stakeholders meeting of the project MARLENA – Marine and River Litter Elimination new approach under Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020.

The stakehoders meeting took place on 22nd of March 2019 in Cahul District Council, Cahul municipality with the participation of the stakeholders of the project.

Within this meeting, it was presented the current state of the project to the participants. In addition, the participants were informed about the web platform, where they could follow the project implementation.

During the project meeting it was presented a guide on water pollution „Being a responsible citizen: Dedicated to youth, tourists and local communities” elaborated within the project.

Postat de: Bercaru Adela

Datele de contact

Telefon: 00373 79469219
e-mail: cce_cahul@yahoo.com


    Warning: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 226

    Warning: imagecreatefromjpeg(): 'nthumb/8.jpg' is not a valid JPEG file in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 226

    Warning: imagecopyresampled() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 228

    Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 230
calendarul evenimentelor

Buletin