Campanie de salubrizare a râului Bîc: ”Iubește-ți râul”

Salubrity campaign of river Bîc : ”Love your river”
organizator - Ministeru Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și AO ,,Centrul National de Mediu”

La data de 21.09.2019 Agenția de Mediu a participat la campania de salubrizare a rîului Bîc ”IUBEȘTE-ȚI RÎUL”, organizată de Ministeru Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și AO ,,Centrul National de Mediu”.
Scopul acestei acțiuni a avut menirea să sensibilizeze opinia publică despre necesitatea protecției rîurilor în Republica Moldova.
Gestionarea durabilă a resurselor acvatice este o activitate la care trebuie să participe întreaga societate și acest lucru trebuie făcut conștient și cu regularitate. Cetățenii Republicii Moldova au dreptul fundamental de a avea acces suficient la apă curată. Necunoașterea valorii economice și ecologice a apei în toate formele ei de utilizare a condus la poluarea și exploatarea irațională a resurselor de apă.
Suntem îndemnați să depunem cu toţii eforturi ca apele din țară să fie cît mai bine gestionate şi cît mai curate, iar acțiunile de salubrizare, mai cu seamă, a surselor de apă să devină parte din activitățile cotidiene.


On 21.09.2019 the Environmental Agency participated in the sanitation campaign of the Bîc river "LOVE YOUR RIVER", organized by the Ministry of Agriculture, Regional Development and the Environment and AO "National Environmental Center".
The purpose of this action was to raise public awareness of the need for river protection
in the Republic of Moldova.
Sustainable management of aquatic resources is an activity that the whole society must participate in and this should be done consciously and regularly. The citizens of the Republic of Moldova have the fundamental right to have sufficient access to clean water. The lack of knowledge of the economic and ecological value of water in all its forms of use has led to the irrational pollution and exploitation of water resources.
We are urged to make every effort to ensure that the waters of the country are better managed and cleaner and that the actions of sanitation, in particular, of water sources become part of daily activities.

Postat de: Bercaru Adela

Datele de contact

Telefon: 00373 79469219
e-mail: cce_cahul@yahoo.com
Site-ul Web: Campanie de salubrizare a râului Bîc: ”Iubește-ți râul”


    Warning: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 226

    Warning: imagecreatefromjpeg(): 'nthumb/8.jpg' is not a valid JPEG file in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 226

    Warning: imagecopyresampled() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 228

    Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vetrino/public_html/moldova.marlenablacksea.eu/rightin_bg.php on line 230
calendarul evenimentelor

Buletin